¿Quiénes somos?

Explotación de ganado vacuno de carne de raza limusina propiedad de Patxi Atutxa Ordeñada ubicada en Artea.

Finca de 300 has de las cuales 165 has actualmente son para pasto y en donde se están realizando grandes inversiones en la recuperación y conservación de praderas para alcanzar las 250 has de pasto.

Presenta 1.100 m2 en Infraestructuras (cuadras). 

En el año 1970 compra 25 novillas en Limoges (Francia) a uno de los padres del limusin y en donde adquiere el toro de nombre Figaro que fue campeón de la feria de Paris en el año 1973. Adquiere a lo largo de su trayectoria en la ganadería grandes toros con genética reconocida a nivel mundial. Pertenece a la Asociación BLAE y es el pionero en la introducción de la raza Limusina a nivel nacional (1970).

Participa en los programas de Mejora Genética de la raza desde su inicio. Utilización de semen de importación, control de rendimientos, introducción de novillos en el centro de testaje de Aia, venta de sementales a Aberekin, etc.

En la actualidad tiene 80 vacas paridas, 36 novillas mayores de año y 33 novillas de año y 3 sementales. Dedica mucha de su producción a la venta a vida (unos 12 novillos/año para sementales y unas 40 novillas/año como futuras reproductoras a otras ganaderías). El resto ceba, comercializándolos a través de HARAKAI S.Coop.


Haragitarako Limusin arrazako behien ustiategia, Patxi Atutxarena Ordeñadarena dena eta Artean dagoena.

300 hektareako finka da, eta horietatik 165, gaur egun larreetarako dira. Bertan inbertsio handiak egiten ari dira larreak lehengoratzeko eta kontserbatzeko, 250 larre-hektarea izateko.

1.100 m2 ditu azpiegituretan (ukuiluetan).

1970ean Limogesen (Frantzia) 25 zekor erosi zizkion Limusinaren “aitetako”bati, eta Figaro izeneko zezena erosi zuen bertan, 1973an Parisko Azokan txapeldun izan zena. Abeltzaintzan egindako ibilbidean zehar, mundu mailan aitortutako genetika duten zezen handiak eskuratu ditu.

BLAE elkarteko kidea da, eta aitzindaria da Limusina arraza Estatuan sartzen (1970).

Arrazaren hobekuntza genetikoko programetan parte hartzen du hasieratik; inportazioko hazia erabiltzen du, errendimenduak kontrolatzen ditu, Aiako Testaje Zentroan zekorrak sartzen ditu eta Aberekin-i hazitarakoak saltzen ditu, besteak beste.

Gaur egun, 80 behi erditu ditu, urte batetik gorako 36 zekor eta urte bateko 33 zekor eta 3 behitarako zezen. Ekoizpenaren zati handi bat bizi salmentan ematen du (urtean 12 bat zekor hazitarako eta 40 bat bigantxa ugaltzaile beste ganadutegi batzuei). Gainerakoa gizentzen du, eta HARAKAI S.Coop. kooperatibaren bidez merkaturatzen ditu.
Contacto

  • NIF: B48935613
  • GANADERIA ARTEA SL
  • Artea, , Bildosola 48142 España

¿Dónde estamos?

  • Artea Bildosola 48142 España