¿Quiénes somos?

Explotación de vacuno de raza Blonda ubicado en el barrio Makuleta del municipio de Arrieta. Está compuesta por Jose Jesús y Alberto Iturbe y por Montserrat Ordorika.

Explotación en la que destaca aparte de la producción de carne, la mejora genética para la venta de sementales y otros animales de vida, ganando numerosos premios en concursos nacionales a lo largo de su trayectoria.

Toda la producción de carne se vende a través de dos carnicerías ubicadas en Gernika gestionadas por otros tres hermanos, Fermín, Jon y Begoña, cerrando así el ciclo de la comercialización.

La ganadería se compone de 80 vacas adultas y 50 de recría en muy buenas condiciones de bienestar animal e higiene. Se ceban al año alrededor de 100 cabezas para carne entre terneros, bueyes y vacas de pesos y edad elevados. La superficie agrícola es de 45 hectáreas fundamentalmente de pastos y de otros forrajes para alimentar el ganado.

Son socios de la asociación Bizkaiko Blonda Elkartea.


Blonda arrazako behien ustiategia, Arrieta udalerriko Makuleta auzoan dagoena. Horren arduradunak Jose Jesús eta Alberto Iturbe eta Montserrat Ordorika dira.

Ustiategi horretan, haragi-ekoizpena ez ezik, hazitarako abereak eta bizitarako beste abere batzuk saltzeko hobekuntza genetikoa ere nabarmentzen dira, eta sari ugari irabazi ditu Estatuko lehiaketetan bere ibilbidean zehar.

Haragi-ekoizpen guztia Gernikako bi harategiren bidez saltzen da. Fermin, Jon eta Begoña hiru anai-arrebek kudeatzen dituzte, merkaturatzearen zikloa itxiz.

Abeletxean 80 behi heldu eta aurrerakoen hazkuntzarako 50 behi daude, ongizate- eta higiene-baldintza onenetan. Urtean 100 abelburu inguru –zekorrak, idiak eta pisu eta adin handiko behiak– gizentzen dira eta gero haragitarako ematen dira. Nekazaritzako azalera 45 hektareakoa da –larreak eta abereak bazkatzeko beste bazka batzuk–.

Bizkaiko Blonda Elkarteko bazkide dira.Contacto

  • NIF: J95751434
  • ITURBE ANAIAK ABELTZAINTZA SC
  • Cº MAKOLETA ERDIA, 44, Arrieta 48114 España

¿Dónde estamos?

  • Cº MAKOLETA ERDIA, 44 Arrieta 48114 España