¿Quiénes somos?

Explotación familiar Hortícola en donde el titular, Raúl Rosas trabaja con su mujer RoseMary Paredes. Tiene dos empleados contratados que les ayudan en el mantenimiento de la explotación.

Experiencia de más de 10 años trabajando por cuenta ajena y 5 por cuenta propia en Arrankudiaga en invernadero multicapilla de 5000 m2 en arriendo.

Produce en hidroponía sobre sacos de perlita y con calefacción a base de biomasa.

Cultiva tomate variedad Jack en una superficie de unos 4.500 m2 y Pimiento de Gernika, variedad Derio en una superficie de unos 500 m2; ambos productos en dos ciclos desde enero a diciembre.

Así mismo, se encuentra actualmente realizando pruebas con guindilla y vaina.

Comercialización propia en tiendas, restauración, Mercabilbao y en la propia explotación. Produce con label y certificado Producción Integrada desde 2012. Realiza Control Biológico con suelta de auxiliares. Entorno cuidado y limpio.

Profesional inquieto por innovar. Manejo correcto y comprometido con la producción de calidad.

Son socios de BIHOEL.


Baratzeko familia-ustiategia. Horren titular Raúl Rosasek lan egiten du horretan,  Rose Mary Paredes emaztearekin. Kontratudun bi langile dituzte ustiategia mantentzen laguntzeko.

10 urtetik gorako esperientzia dute besteren kontura lan egiten eta 5 urteko norberaren kontura, Arrankudiagan, 5000 m2-ko kapera anitzeko berotegi batean alokairuan.

Hidroponian ekoizten dute, perlita zakuen gainean eta biomasa-berokuntzaz.

Jack barietateko tomatea hazten dute 4.500 m2 inguruko lursail batean, baita  Gernikako piperra ere, Derio barietatekoa, 500 m2 inguruko lursail batean; bi produktuak, bi ziklotan, urtarriletik abendura.

Era berean, gaur egun, pipermin eta lekekin probak egiten ari dira.

Beraiek merkaturatzen dituzte produktuak, dendetan, jatetxeetan, Mercabilbaon eta ustiategian bertan. Labelekin eta Ekoizpen Integratuko ziurtagiriaz ekoizten dute 2012. urteaz geroztik. Kontrol Biologikoa egiten du laguntzaileak askatzen. Inguru zaindua eta garbia.

Berritzeaz kezkatzen den profesionala. Maneiu egokia egiten du eta produktu bikainak ekoizteaz arduratzen da.

BIHOELeko bazkide dira.
Contacto

  • NIF: 79226869B
  • RAUL ROSAS
  • arrakundiaga, , Arrakundiaga 48100 España

¿Dónde estamos?

  • arrakundiaga Arrakundiaga 48100 España